Infotech – Norsk leverandør av Adgangskontroll

Adgangskontroll

Hva er Adgangskontroll og hvordan fungerer det? Adgangskontroll er et automatisert system som har som formål å kontrollere adgang til avgrensede områder. Dette blir stadig mer brukt på Norske bygg- og anleggsplasser, så hva vil dette kunne ha å si for din bedrift? Ved stadig strengere krav i bygg- og anleggsbransjen er det både mer […]

Infotech hjelper med god smittesporing

Infotech Smittesporing

Arbeidstilsynet meddelte 24.11.20 at de i tiden fremover kommer til å bidra med å begrense smittespredningen i Norge. De skal derfor nå ut og kontrollere at smittevernet blir ivaretatt på norske arbeidsplasser, deriblant bygg- og anleggsbransjen.Syns du og din bedrift at smittesporing er komplisert? Løsningen er mye nærmere enn du tror! Vi tilfredsstiller ikke bare […]

Infotech OG HMSREG – Hvordan fungerer det?

Infotech og HMSREG – hvordan fungerer det? I bygg- og anleggsbransjen dukker HMSREG stadig oftere opp. Hva er egentlig HMSREG og hvordan kan vi i Infotech hjelpe deg og din bedrift med dette? HMSREG er et informasjonssystem som er utviklet for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. HMSREG ble utviklet i samarbeid mellom Oslo Kommune […]

Hvordan kan du og din bedrift forenkle hverdagen?

Byggekortleser

Infotech AS sitt absolutte mål er å gjøre hverdagen enklere for bedrifter i bygg- og anleggsbransjen. Vi er stolt over å være en helnorsk leverandør som produserer våre helt egne produkt. Dette kan vi gjøre fordi vi har opparbeidet oss mange års kunnskap gjennom blant annet tett dialog og dertil mange gode innspill fra våre […]