VBIT

Modulbasert webapplikasjon for byggebransjen

Moduler

VBIT er en samling moduler som løser ulike funksjoner for bygg- og anleggsbransjen. Sett sammen den pakken som passer til ditt prosjekt.

Brukervennlig

Nytt moderne brukergrensesnitt som gjør oppgavene enklere, enten det er på stor skjerm eller på mobil.

Avansert tilgangskontroll

Rettigheter og tilgang styres ved hjelp av brukergrupper og hver modul har sine lister med rettigheter som gir deg full kontroll over hvem som kan gjøre hva.

Alltid oppdatert

VBIT er et webbasert program som sikrer at data til enhver tid er oppdatert og tilgjengelig for de som skal ha tilgang.

VBIT er nå lansert, og vil utvides kontinuerlig med ny funksjonalitet og nye moduler.

Kontakt oss gjerne hvis du og din bedrift har lyst til å teste oss ut.

Digital-HMS tavle

VBIT gir deg en digital HMS-tavle med dokumenter, kontaktliste og annen relevant informasjon enkelt tilgjengelig på PC, nettbrett og mobil. Heng opp QR koden til HMS-tavlen på din byggeplass og gi alle enkelt tilgang til de viktigste dokumentene. Prøv f.eks. denne:

Observasjoner/RUH

Vi gjør det enkelt for ansatte å rapportere observasjoner fra byggeplassen. Dette kan være uønskede hendelser, positive tilbakemeldinger eller anmerkninger fra befaring.

Ved å bruke integrert løsning i ChkBox App kan nye observasjoner opprettes direkte på byggeplassen ved hjelp av noen få trykk på mobilen.


Du kan enkelt sortere observasjonene etter eksempelvis prioritet, alvorlighet, forfallstatus, hendelsestidspunkt, lokasjon og mer.


Dette gjør det enkelt for deg å få oversikt og kunne følge opp viktige observasjoner. Med denne modulen har vi effektivisert denne oppfølgingen, slik at dere slipper unødvendig rapportering og etterarbeid.


De som har meldt inn hendelsen kan følge saksbehandlingen og kommunisere med saksbehandler direkte i appen. Det gir større eierskap til saken og tydeliggjør nytteverdien i å rapportere.

PSI

Med vår digitale PSI-modul kan du enkelt skreddersy din egen PSI eller annen nødvendig opplæring. Digitaliser alle nødvendige skjema og send dem enkelt til prosjektdeltakere for gjennomføring og kvalitetssikring. Integrer PSI med mannskapslisten, og få full kontroll på at innregistrerte personer på byggeplassen faktisk har gjennomført nødvending instruks.

Leverandør

Vår Leverandør-modul gir deg en detaljert oversikt over involverte bedrifter i prosjektet. Det er enkelt å følge opp leverandørene gjennom egenrapportering, risikovurdering og kontroller direkte i løsningen, og du får enkelt tilgang til relevant informasjon fra Brønnøysundregistrene, proff.no og StartBANK*

*Krever at du er registrert som innkjøper hos StartBANK

Modulen setter opp leverandørene i et oversiktlig hierarki med alle underleverandører og gir deg også mulighet til å legge til annen nyttig informasjon om leverandørene, slik som kontaktpersoner, avtaler og andre dokumenter.

Hold deg enkelt oppdatert på siste endringer i aktivitetsloggen.