Infotech OG HMSREG – Hvordan fungerer det?

Infotech og HMSREG – hvordan fungerer det? I bygg- og anleggsbransjen dukker HMSREG stadig oftere opp. Hva er egentlig HMSREG og hvordan kan vi i Infotech hjelpe deg og din bedrift med dette? HMSREG er et informasjonssystem som er utviklet for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. HMSREG ble utviklet i samarbeid mellom Oslo Kommune […]