Infotech sikkerhet ikon

Personvernerklæring

Her kan du lese hvorfor og hvordan vi behandler opplysninger om deg. Du er alltid velkommen til å kontakte oss om det er noe du lurer på.

Behandlingsansvarlig

Som Behandlingsansvarlig i denne sammenheng regnes leietaker av Infotechs Byggekortleser eller ChkBox App med tilhørende elektronisk mannskapsliste og/eller ITBASE Prosjektweb. Det er Behandlingsansvarlig som bestemmer hvem som blir brukere i våre systemer. Infotech avleser HMS-kort med egenprodusert Byggekortleser og har oppslag mot kortets gyldighet fra IDEMA som leverer sine tjenester på vegne av Arbeidstilsynet i Norge. Du kan lese mer om HMS-kort på https://www.arbeidstilsynet.no/hms/hms-kort-i-bygg-og-anlegg/

Infotech er behandlingsansvarlig for informasjon om personer som henvender seg til oss i sammenheng med salg, support eller konsulentvirksomhet.

Formål

Formålet med innhentingen av personopplysninger gjennom Byggekortleser og ChkBox App er åhjelpe behandlingsansvarlige med å oppfylle kravene til elektroniske mannskapslister i henhold til byggherreforskriften § 15. Arbeidstilsynet vil i henhold til forskriften kunne få innsyn i innsamlet persondata.

ITBASE Prosjektweb er et verktøy for dokumenthåndtering i byggeprosjekt og eiendomsforvaltning. I ITBASE samles personopplysninger for å kunne styre tilgang til ulike dokumenter og for kommunikasjonen mellom Infotechs kunde og deres brukere seg imellom.

I sammenheng med salg eller support oppbevarer og behandler vi personopplysninger på bakgrunn av forespørsler, ordrer og når du melder deg på nyhetsbrev. Dette for å gi deg best mulig service og effektiv kundebehandling.

Ved konsulentvirksomhet og systemutvikling for kunder vil vi i noen tilfeller ha behov for å ha tilgang til og/eller å oppbevare personopplysninger på vegne av kunden.

Rettslig Grunnlag

I forbindelse med bruk av Byggekortleser og mannskapsliste vil innsamling, behandling og lagring av personopplysninger følge av byggherreforskriften § 15 om oversiktslister.

Hvilke personopplysninger behandles

Elektronisk mannskapsregistrering betinger behandling av personopplysninger lagret på HMS-kortet som Byggekortleser avleser. Opplysninger som innhentes automatisk ved kortregistrering er navn, fødselsdato, kjønn og arbeidsgiver. Behandlingsansvarlig kan også registrere relevante opplysninger som sertifikater og om kortinnehaver er lærling eller innleid. For innlogging til mannskapslisten lagres ditt navn, firma, kontoradresse, e-post og telefonnummer.

I ITBASE Prosjektweb lagres ditt navn, firma, kontoradresse, e-post og telefonnummer. Det lagres også tidspunkt for innlogginger, samt dato og klokkeslett for filbehandlinger.

I våre salg- og supportsystem lagres data som er av betydning for leieforholdet og bruken av produktet; herunder også kontaktinformasjon om bestiller og brukere.

Utlevering av personopplysninger til tredjepart

Infotech har med mannskapslisten integrasjonsmulighet til Kvalitetskontroll, SmartDok og HMSReg. I disse tilfellene er det behandlingsansvarlig som ber om integrasjon og Infotech fasiliterer.

Infotech har sikker konto hos EDI med Posten Bring for leveranse av varer. Her vil opplysninger om leveringsadresse og mottakers navn, e-post og telefonnummer finnes. Infotech er kunde av LinkMobility for SMS-tjenester.

Sletting og arkivering

Om ikke annet er avtalt slettes mannskapslisten automatisk 6 mnd. etter innmeldt prosjektslutt.

ITBASE Prosjektweb slettes fra Infotechs server etter avtale med behandlingsansvarlig.

Inaktive brukere i våre tjenester slettes fra brukerdatabase når de ikke lengre anses som aktive. Hovedregelen er at personopplysninger slettes når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble innhentet for.

Sikkerhet

Personopplysningene lagres hos Infotech AS og LocalHost, i Norge. Det er krav om innlogging med passord for innsyn og behandling av personopplysninger i alle Infotechs systemer. Infotech har interne rutiner som skal ivareta sikker behandling av dine opplysninger.

Dine rettigheter

Du som den registrerte har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har om deg og rett til å få vite hvordan opplysningene behandles. Krav om innsyn og sletting vil normalt sett gå via behandlingsansvarlig. Infotech forholder seg til norsk lovverk og General Data Protection Regulation.

Klage

Du har mulighet for å klage på Infotechs behandling av dine personopplysninger. Klagen skal sendes til: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo

Kontaktinformasjon Infotech AS

Send henvendelsen om personvern til:
Infotech AS
Kanalveien 105A
5068 Bergen

Eller sende e-post til personvern@infotech.no

Cookies

Om informasjonskapsler (cookies)

De aller fleste nettsider i dag benytter seg av såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen. En cookie er en liten tekstfil som inneholder en rekke tegn som sendes til datamaskinen din når du besøker et nettsted. Når du besøker websiden igjen, hjelper cookien nettstedet å gjenkjenne nettleseren din. Informasjonskapsler kan lagre brukerinnstillinger og annen informasjon.

Du kan stille inn nettleseren din til å avvise alle cookies, eller for å indikere når en informasjonskapsel sendes. Imidlertid kan noen nettsidefunksjoner eller tjenester ikke fungere optimalt uten cookies.

Den reviderte ekomloven (Lov om elektronisk kommunikasjon) krever at websider informerer publikum om bruk av informasjonskapsler (cookies). Den såkalte «cookie paragrafen» sier følgende:

§ 2-7b Bruk av informasjonskapsler/cookies

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

  1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett

  2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Cookie: Google analytics

.Google Analytics er Googles analyseverktøy. Det hjelper innehavere av nettsteder og apper med å forstå hvordan besøkende bruker tjenestene deres. Dette verktøyet kan bruke et sett med informasjonskapsler for å samle informasjon og rapportere statistikk om bruk av nettsteder, uten at enkelte besøkende identifiseres for Google. Hovedinformasjonskapselen som brukes av Google Analytics heter «__ga».

I tillegg til å rapportere statistikk om bruk av nettsteder kan Google Analytics også brukes sammen med noen av informasjonskapslene for reklame som er beskrevet ovenfor, for å vise mer relevante annonser i Google-tjenester (som Google Søk) og på Internett generelt.

Ved å bruke vår webside godkjenner du at vi setter cookies i din nettleser.

Du har til enhver tid mulighet til å trekke tilbake ditt samtykke og brukere som ikke godtar bruken av cookies, må selv endre disse, dersom nettleserens innstillinger er forhåndsinnstilt for aksept.