Alt du trenger å vite om elektronisk mannskapsliste

Innhold

Byggherreforskriften stiller krav til å føre elektronisk mannskapsliste på byggeplasser. Men hvilke prosjekter er det egentlig som trenger å føre elektronisk mannskapslister? Og hva er den enkleste måten du kan oppfylle kravene i byggherreforskriften? Vi forteller deg alt om elektronisk mannskapsliste.

Hva er kravene til en elektronisk mannskapsliste?

Det er byggherreforskriften § 15 som stiller krav til en elektronisk mannskapsliste over alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen.

 Mannskapslisten skal føres elektronisk. Det vil si at det ikke er godkjent å ha en liste på papir hvor alle skriver navnet sitt når de kommer på byggeplassen.

 Du må ta vare på mannskapslisten i 6 måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.

Hva skal mannskapslisten inneholde?

Mannskapslisten skal inneholde følgende opplysninger:

 • Navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen
 • Navn på byggherren
 • For alle personer som utfører arbeid på byggeplassen skal det være oppgitt:
  • Navn
  • Fødselsdato
  • HMS-kortnummer
  • Navn og organisasjonsnummer for firmaet som personen er ansatt i. For innleide arbeidstakere er det innleievirksomheten som skal stå som arbeidsgiver.

Hvem har rett til å få se mannskapslisten?

Listene skal være tilgjengelige slik at du kan vise dem til:

 • arbeidsgiveren
 • verneombudet
 • Arbeidstilsynet
 • skattemyndighetene

Hvem må føre elektroniske mannskapslister?

Dersom prosjektet ditt omfattes av byggherreforskriften må du føre elektronisk mannskapsliste. Det er § 2 som bestemmer hvor forskriften gjelder. Her står det ganske enkelt at: 

«Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.»

 Det betyr at du må føre elektroniske mannskapslister hvis du gjør:

 1. Oppføring av bygninger
 2. Innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid
 3. Montering og demontering av prefabrikerte elementer
 4. Riving, demontering, ombygging og istandsetting
 5. Sanering og vedlikehold
 6. Alminnelig anleggsvirksomhet
 7. Graving, sprengning og annet grunnarbeid
 8. Annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid

I praksis betyr det egentlig at hvis en eller flere håndverkere arbeider på et prosjekt, så gjelder byggherreforskriften.

Hvem er ansvarlig for å føre mannskapslisten?

Det er byggherren som er ansvarlig for at det føres elektronisk mannskapsliste på byggeprosjektet. Men i de fleste tilfeller vil byggherren utnevne en såkalt koordinator som sørger for at dette blir gjort. Det vil vanligvis være firmaet som leder byggeprosjektet.

 Dersom du arbeider på et prosjekt hvor de ikke fører mannskapsliste bør du varsle prosjektlederen din slik at de kan få dette på plass.

Unntak hvis byggherren er forbruker

Selv om prosjektet ditt omfattes av byggherreforskriften er det ikke sikkert at du trenger å føre elektronisk mannskapsliste. I forskriftens § 3 er det nemlig bestemt at du slipper å føre mannskapsliste dersom byggherren eller tiltakshaveren er forbruker. En forbruker er definert som: 

«en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet»

Det betyr at du ikke trenger å føre elektronisk mannskapsliste hvis du for eksempel bygger huset til en privatperson, eller pusser opp badet hjemme hos noen. Men hvis du bygger hus for en utbygger eller pusser opp badene i et borettslag, så må du føre mannskapslister.

Merk at unntaket kun gjelder der byggherren er privatperson. Så lenge byggherre eller tiltakshaver driver næringsvirksomhet har det ingen ting å si hvilken bransje det er i. Hvis du pusser opp kontorene til en revisor har revisoren ansvar for å følge byggherreforskriften og sørge for at det føres elektronisk mannskapsliste. Men siden han ikke har noen erfaring fra byggebransjen er det ikke sikkert at han er klar over dette. I så fall bør du hjelpe ham med å få dette på plass.

Hvordan fører du elektronisk mannskapsliste?

Den enkleste måten å oppfylle kravene til elektronisk mannskapsliste er sannsynligvis å bestille en Byggekortleser fra Infotech. Da sender vi deg en kortleser for HMS-kort med bring eller posten. Det eneste du trenger å gjøre er å skru den fast i veggen og plugge i stikkontakten.

Med i pakken følger også en plakat som forteller de som jobber på byggeplassen at det eneste de trenger å gjøre er å holde HMS-kortet sitt inntil kortleseren når de går inn eller ut fra byggeplassen. Da vil vi lese all nødvendig informasjon direkte fra kortet og sørge for at mannskapslistene på nettsiden vår alltid overholder kravene i byggherreforskriften.

Du betaler kun en lav sum hver måned prosjektet varer, og vi tar også vare på listene i de obligatoriske 6 månedene etter at prosjektet er ferdig, uten ekstra kostnad for deg.

Les mer om vår Byggekortleser

Har du flere spørsmål om elektronisk mannskapsregistrering? Ta kontakt for en uforpliktende prat!