Infotech OG HMSREG – Hvordan fungerer det?

Innhold

Infotech og HMSREG – hvordan fungerer det?

Infotech Logo

I bygg- og anleggsbransjen dukker HMSREG stadig oftere opp. Hva er egentlig HMSREG og hvordan kan vi i Infotech hjelpe deg og din bedrift med dette?

HMSREG er et informasjonssystem som er utviklet for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. HMSREG ble utviklet i samarbeid mellom Oslo Kommune og Omega AS basert på en offentlig anskaffelsesprosess i 2016. 

HMSREG skal hjelpe bedrifter til å skille gode og ryddige leverandører fra de useriøse. Det er også et hjelpemiddel til å avdekke økonomiske uregelmessigheter og ivareta påseplikt og bestemmelser i Byggherreforskriften. Gjennom integrasjon til adgangskontrollsystemer eller egen mobilapp, gir HMSREG deg oversikt over anleggslokasjoner med kontroll på leverandører og mannskap som er tilstede. Slik sikres ryddige arbeidsforhold med kontroll på at alt mannskap er ansatt hos godkjente leverandører.

Vi i Infotech AS har signert en avtale med nettopp HMSREG / Omega PS AS som gjør oss til en samarbeid- og integrasjonspartner. Det vil i praksis si at alle våre kunder har anledning til sømløst og kostnadsfritt muligheten til å integrere bruken i sin bedrifts prosjekter hvor dette er ønskelig og/eller påkrevd. Dette skjer mellom annet gjennom:

  • oppfølging av mannskaper og leverandører på byggeplassen
  • ved å samle relevant og nyttig informasjon om leverandørene
  • ved å gi gode verktøy for oppfølging av aktiviteter og hendelser
  • ved å digitalisere og effektivisere sentrale arbeidsprosesser knyttet til disse formålene

Den avtalte integrasjonsløsningen mellom Infotech AS og HMSREG omfatter: 

  • Det skal løpende overføres informasjon om alle inn- og ut registeringer på definerte byggeplasser fra Systemet til HMSREG.
  • Kunden skal enten gjennom utfylling av Fullmakt eller direkte i Systemet kunne registrere / informere om byggeplassens/oppdragslokasjonens/prosjektets HMSREG-nummer.

Er du og din bedrift nysgjerrig på hvordan vi kan hjelpe akkurat dere? Ta kontakt så løser vi nettopp deres behov.