Smittevern på byggeplassen

Innhold

Korona-pandemien har gitt mange utfordringer på norske byggeplasser det siste året. Hvordan kan du sikre godt smittevern på din byggeplass?
 
Helt grunnleggende er det de samme tingene som hjelper mot smitte på byggeplasser som alle andre steder.
 
 • God håndhygiene
 • Hold avstand til andre
 • Bruk munnbind når avstand ikke kan overholdes
 
Smittesituasjonen varierer fra uke til uke og fra sted til sted, og reglene endres like ofte. Det kan derfor være vanskelig å holde seg oppdatert på hva som gjelder på din byggeplass akkurat nå. Heldigvis har Byggenæringens Landsforening laget en bransjestandard for smitteverntiltak på bygge- og anleggsplasser som har en god oversikt over de reglene som bør overholdes for å minimere risikoen for smitte på byggeplassen.
  
Oppdatert bransjenorm for smitteverntiltak på norsk, engelsk og polsk ligger ute på nettsidene til Byggenæringens Landsforbund på https://www.bnl.no/artikler/2020/retningslinjer-smittevern/
 
Fra 10. februar 2021 har de delt inn reglene med ulike tiltak for «gult» og «rødt» nivå der gult nivå gjelder for kommuner med ordinært smittevern, mens rødt nivå gjelder for såkalte «Ring 1» og «Ring 2»-kommuner og kommuner med forsterkede restriksjoner. Eksempelvis skal man holde minst 1 meter avstand til andre på gult nivå, mens man skal holde 2 meter avstand på rødt nivå.

Spesielle regler for byggeplasser i områder med forsterkede restriksjoner

Etter utbrudd av ekstra smittsomme korona-mutasjoner på to byggeplasser i Bergen laget Bergen kommune en egen forskrift som gjaldt for alle byggeplasser i Bergen og de fleste av nabokommunene frem til 28. februar 2021 og som ga strengere regler.
 
2. mars innførte Oslo kommune tilsvarende regler som gjelder frem til og med 23. mars. Og også Lillestrøm og Lørenskog regnes nå som kommuner med forsterkede restriksjoner ifølge bransjenormen.
 
Forskriftene gjelder for alt bygg- og anleggsarbeid som vil vare utover 15 virkedager eller der den forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk. Noen av de viktigste reglene som skal følges er:

 • Bransjestandarden om smittevern fra Byggenæringens landsforening må overholdes, og dette må kunne dokumenteres i form av planer og oppslag på byggeplassen.
 • Det skal føres liste over alle som har vært på byggeplassen, med oversikt over tidspunkt og dato de har vært tilstede.
 • Det skal være minst 2 meter avstand mellom personer på byggeplassen. Hvis dette ikke kan overholdes må det brukes munnbind. Avstandskravene gjelder også til personell som leverer varer på byggeplassen.
 • Det skal være lett tilgjengelig munnbind og håndsprit på byggeplassen.
 • Det skal være mulig å holde 2 meters avstand til andre på pauserom, i garderober o.l. og det skal være god ventilasjon i rom som benyttes.
 • Det skal ikke være flere personer på byggeplassen enn det som er helt nødvendig for driften.
 • De som er på byggeplassen skal ikke arbeide på andre byggeplasser så lenge forskriften gjelder.
 • Det anbefales at alle arbeidere på byggeplassen har «Smittestopp»-appen installert på mobiltelefonen sin.
 • Hvis det er mer enn fem personer på byggeplassen må det alltid være en ansvarlig person som har god kunnskap til bransjestandarden om smittevern og generelle smittevernregler, som skal påse at alle arbeiderne har tilstrekkelig kunnskap om smittevern.
 • Hvis det er mer enn 10 personer på byggeplassen skal det være vakthold til stede som går kontrollrunder hver time og påser at avstandskrav og andre smittevernregler følges til enhver tid. Kontrollrundene skal dokumenteres. Brudd skal straks påtales og dokumenteres av den som gjennomfører kontrollen.
 
Hele forskriften om smittevernfaglig drift på byggeplasser i Oslo kommune finner du på Oslo kommune sine nettsider.

Hvordan kan Infotech hjelpe

Med mannskapslister fra Infotech får du oversikt over hvem som er på byggeplassen til enhver tid, og du kan også se når de har vært tilstede tidligere, som kan være en god hjelp med tanke på smittesporing ved et eventuelt smitteutbrudd på byggeplassen.

Vi har nå også lansert en egen funksjon for å gjennomføre smittevernskontroller hvor man kan registrere eventuelle brudd på reglene og dokumentere at man har gjennomført kontrollrutiner som er påbudt hver time i Oslo og som ellers skal gjennomføres i sammenheng med vernerunde.
  
For å registrere en ny smittevern-kontroll må du klikke på «hamburger-ikonet» oppe til venstre, og så velger du «Kontroll».
 
Velg deretter «Smittevernskontroll». Du får da opp et skjema hvor du kan krysse av for at smitteverntiltakene er kontrollert og eventuelt utbedret, og for hver person som er inne på mannskapslisten kan du registrere eventuelle advarsler, pålegg eller utvisninger.
 
Når du velger «Avslutt og signér skjema» blir skjemaet lagret, slik at du kan dokumentere at du har gjennomført en smittevern-kontrollrunde. Enklere kan det ikke bli!
 
Du kan når som helst få se en logg over alle kontrollene som er gjennomført, med oversikt over hvem som har utført kontrollen, og du kan se på, lagre eller skrive ut skjemaene du ønsker. Det er også mulig å lage et regneark med oversikt over alle registrerte avvik.

Hvordan får jeg dette?

Dersom du har elektronisk mannskapsliste fra Infotech er Smittevernskontroll-funksjonen allerede tilgjengelig på rapport-siden, uansett om du bruker ChkBox App, Byggekortleser eller Adgangskontroll.
 
Hvis du ikke er kunde av oss enda er det bare å kontakte oss på telefon 55 27 00 30, epost post@infotech.no eller via vårt kontaktskjema så hjelper vi deg raskt i gang.