Smittevern på byggeplassen

Share on facebook
Share on linkedin

Innhold

Korona-pandemien har gitt mange utfordringer på norske byggeplasser det siste året. Hvordan kan du sikre godt smittevern på din byggeplass?
 
Helt grunnleggende er det de samme tingene som hjelper mot smitte på byggeplasser som alle andre steder.
 • God håndhygiene
 • Hold avstand til andre
 • Bruk munnbind når avstand ikke kan overholdes
 
Smittesituasjonen varierer fra uke til uke og fra sted til sted, og reglene endres like ofte. Det kan derfor være vanskelig å holde seg oppdatert på hva som gjelder på din byggeplass akkurat nå. Heldigvis har Byggenæringens Landsforening laget en bransjestandard for smitteverntiltak på bygge- og anleggsplasser som har en god oversikt over de reglene som bør overholdes for å minimere risikoen for smitte på byggeplassen.
 
Oppdatert bransjenorm for smitteverntiltak på norsk, engelsk og polsk ligger ute på nettsidene til Byggenæringens Landsforbund på https://www.bnl.no/artikler/2020/retningslinjer-smittevern/
 
I den siste utgaven fra 10. februar 2021 har de delt inn reglene med ulike tiltak for «gult» og «rødt» nivå der gult nivå gjelder for kommuner med ordinært smittevern, mens rødt nivå gjelder for såkalte «Ring 1» og «Ring 2»-kommuner. Eksempelvis skal man holde minst 1 meter avstand til andre på gult nivå, mens man skal holde 2 meter avstand på rødt nivå.

Byggeplasser i Bergen og nabokommunene

Etter utbrudd av ekstra smittsomme korona-mutasjoner på to byggeplasser i Bergen laget Bergen kommune en egen forskrift som gjelder for alle byggeplasser i Bergen frem til 28. februar 2021 og som gir strengere regler for byggeplasser i Bergen enn i resten av landet.
 
Forskriften gjelder for alle byggeplasser der det er mer enn 3 arbeidere til stede samtidig (inkludert lærlinger). Noen av de viktigste reglene som skal følges er:
 • Det skal føres liste over alle som har vært på byggeplassen, med oversikt over tidspunkt og dato de har vært tilstede.
 • Det skal være minst 2 meter avstand mellom personer på byggeplassen. Hvis dette ikke kan følges må det brukes munnbind. Avstandskravene gjelder også til personell som leverer varer på byggeplassen.
 • Det skal være lett tilgjengelig munnbind og håndsprit på byggeplassen.
 • Det skal være mulig å holde 2 meters avstand til andre på pauserom, i garderober o.l.
 • Det skal være vakthold på byggeplassen som går kontrollrunder hver time og påser at avstandskrav og andre smittevernregler følges til enhver tid. Dette skal dokumenteres.
 • Det skal ikke være flere personer på byggeplassen enn det som er helt nødvendig for driften.
 • Hvis det er mer enn fem personer på byggeplassen må det alltid være en ansvarlig person som har god kunnskap til bransjestandarden om smittevern og generelle smittevernregler, som skal påse at alle arbeiderne har tilstrekkelig kunnskap om smittevern.
 • De som er på byggeplassen skal ikke arbeide på andre byggeplasser så lenge forskriften gjelder.
 • Bransjen skal samarbeide med Bergen kommunes smittevernmyndighet om testing av arbeidere. Arbeidere som nekter å teste seg hvis de blir bedt om det av smittevernmyndighetene skal bortvises fra byggeplassen.
 
Hele forskriften om smittevernfaglig drift på byggeplasser i Bergen kommune finner du på Lovdata: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2021-02-09-355
 
11. februar innførte også nabokommunene til Bergen egne forskrifter som tilsvarer reglene i Bergen, men med noen justeringer som gjør det litt mindre strengt. Blant annet kan det der være 5 arbeidere tilstede før det regnes som en byggeplass som må følge forskriften.

Hvordan kan Infotech hjelpe

Med mannskapslister fra Infotech får du oversikt over hvem som er på byggeplassen til enhver tid. Dette er et krav i reglene som gjelder for Bergen og nabokommunene, og det er også veldig greit for alle andre for å hjelpe smittesporerne til å finne nærkontakter dersom en av arbeiderne på din byggeplass skulle få påvist korona-smitte.

Med vårt system kan du føre mannskapslister ved hjelp av en enkel app, en kortleser som automatisk registrerer HMS-kortet til arbeiderne, eller hvis du vil ha full kontroll kan du innføre vårt system for adgangskontroll.

smittevernkontroll fra infotech

Vi har nå også lansert en egen funksjon for å gjennomføre smittevernskontroller der man kan registrere eventuelle brudd på reglene og dokumentere at man har gjennomført kontrollrutiner som er påbudt hver time i Bergen og som ellers skal gjennomføres i sammenheng med vernerunde.

Vil du vite mer om hvordan vi kan løse din bedrifts utfordringer? Ta kontakt med oss slik at vi kan finne en passende løsning for nettopp deg og din bedrift.