Infotech hjelper med god smittesporing

Innhold

Arbeidstilsynet meddelte 24.11.20 at fremover kommer de til å bidra med å begrense smittespredningen i Norge. De skal kontrollere at smittevernet blir ivaretatt på norske arbeidsplasser, deriblant bygg- og anleggsbransjen.

Vi ønsker å tilby vår hjelp og gjøre smittesporing mindre komplisert for våre kunder? For ikke bare tilfredsstiller vi Byggherreforskriften §15 om krav til elektronisk mannskapsregistrering og dertil elektronisk bemanningsliste. Men vi har allerede opparbeidet oss meget god erfaring ved å bruke våre produkter til smittesporing.

Vi har blant annet fått hjelpe NM arrangør i Friidrett med å innfri de strenge krav til smittevern og god smittesporing for alle arrangementer. Her leverte vi Adgangskontroll som sikret at arrangøren visste hvem som var inne på stadion til enhver tid.

Ved å opparbeide oss erfaring, spesielt de siste årene, har derfor mange av kunder tatt kontakt med oss for å få nødvendig hjelp. Det går blant annet på å bestille ekstra enheter som de bruker blant på spiserom / brakke / anleggskontor, eller ved å ta i bruk vår App løsning for nettopp denne hensikten ved å logge den enkelte arbeider. Ved for eksempel å opprette et eget «delprosjekt» kan en bedrift da enkelt vite hvem som var på lunsjrom den enkelte dag og på det aktuelle prosjekt. Enklere blir det ikke!

Vil du vite mer om hvordan vi kan løse din bedrifts utfordringer? Ta kontakt med oss slik at vi kan finne en passende løsning og les mer om kravene til Arbeidstilsynet datert 24.11.20 her:
Les mer her om hvordan NM i Friidrett innfridde krav om smittesporing: