Infotech hjelper med god smittesporing

Share on facebook
Share on linkedin

Innhold

Arbeidstilsynet meddelte 24.11.20 at de i tiden fremover kommer til å bidra med å begrense smittespredningen i Norge. De skal derfor nå ut og kontrollere at smittevernet blir ivaretatt på norske arbeidsplasser, deriblant bygg- og anleggsbransjen.
Syns du og din bedrift at smittesporing er komplisert? Løsningen er mye nærmere enn du tror! Vi tilfredsstiller ikke bare Byggherreforskriften §15 om krav til elektronisk mannskapsregistrering og dertil elektronisk bemanningsliste. Men vi har allerede opparbeidet oss meget god erfaring ved å bruke våre produkter til smittesporing.
For det siste halvåret har vi blant annet fått hjulpet årets NM arrangør i Friidrett med å innfri de strenge krav til smittevern og god smittesporing for alle arrangementer. Her leverte vi Adgangskontroll som sikret at arrangøren visste hvem som var inne på stadion til enhver tid.
Ved å opparbeide oss denne erfaringen, spesielt det siste halvåret, har derfor mange av kunder tatt kontakt med oss for å få nødvendig hjelp. Det går blant annet på å bestille ekstra enheter som de bruker blant på spiserom / brakke / anleggskontor, eller ved å ta i bruk vår App løsning for nettopp denne hensikten ved å logge den enkelte arbeider. Ved for eksempel å opprette et eget «delprosjekt» kan en bedrift da enkelt vite hvem som var på lunsjrom den enkelte dag og på det aktuelle prosjekt. Enklere blir det ikke!
Vil du vite mer om hvordan vi kan løse din bedrifts utfordringer? Ta kontakt med oss slik at vi kan finne en passende løsning og les mer om kravene til Arbeidstilsynet datert 24.11.20 her:
Les mer her om hvordan NM i Friidrett innfridde krav om smittesporing: